Donasjon

Vi er takknemlig for den gaven du ønsker å gi til arbeidet vi støtter i Israel.

Gaver som samles inn i form av kollekt eller honorar på møtene mine, er midler som er med å gjøre det mulig for meg å reise i Norge. Alt det overskytende går til hjelpeprosjektene i Israel.

Det er fantastisk å reise rundt og møte så mange mennesker som er så positive og virkelig ønsker å stå sammen med oss i denne tjenesten. Vi takker for all forbønn.

…Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Matt.25.40

Prosjektene vi støtter er i dag følgende:

 

Saleem Shalash

Saleem Shalash er pastor for en baptistmenighet i Nasaret, som har vokst fra 7 til 105 medlemmer på 4 ½ år. Saleem er gift og har to barn.

Menigheten som bærer navnet ”Home of Jesus The King Church”, preges av innbyrdes varme og kjærlighet, som igjen gir seg utslag i utadrettet tjeneste blant fattige familier, syke barn og eldre i Jesu hjemby. Mange finner Jesus som sin Frelser gjennom en aktiv besøkstjeneste utfra menigheten.

Saleem er en varm bror med en sterk forkynnelse, og er en av de få arabiske kristne som støtter Israel av hele sitt hjerte!

Les mer om Saleem Shalash her

 

Jerusalem Assembly House of Redemption

Les mer om Jerusalem Assembly House of Redemption her

 

 

 

Gaver

Gaver eller donasjon kan innbetales til kontonummer 2801.30.45765. Husk å merke gaven med enten "Saleem" eller "Jerusalem Assembly"-