Reiserute

 

Mars

Alle møter er avlyst
       
       

April

Alle møter er avlyst    
       
       
       

Endringer kan finne sted og nye møter kommer i tillegg. Se din lokalavis !

Ønsker du møter i din menighet, kontakt  Arvid Bentsen på
mobil: 48 07 50 39