Reiserute

 

Oktober

24. Førde Bedehus kl.18:00
25. Klippen Bremnes, Bømlo kl.19:00
26. Husmøte hos Tor Arne Gard, Talgje kl.19:00
       
       

November

4. Vigeland, Øvre sal kl.19.00
16. Baptist menighet, Gyland kl.19:00
18. Filadelfia, Tvedestrand kl.18:00
19. Telemark
20. Songe Frikirke
21. Veslekyrkja, Lunde kl.18:00
       
       
   
       

Endringer kan finne sted og nye møter kommer i tillegg. Se din lokalavis !

Ønsker du møter i din menighet, kontakt  Arvid Bentsen på
mobil: 48 07 50 39