Saleem Shalash - Home of Jesus the King church

Saleem Shalash er pastor for en baptistmenighet i Nasaret, som har vokst fra 7 til 110 medlemmer på 4 ½ år. Saleem er gift og har to barn.

Menigheten som bærer navnet ”Home of Jesus The King Church”, preges av innbyrdes varme og kjærlighet, som igjen gir seg utslag i utadrettet tjeneste blant fattige familier, syke barn og eldre i Jesu hjemby. Mange finner Jesus som sin Frelser gjennom en aktiv besøkstjeneste utfra menigheten.

Saleem er en varm bror med en sterk forkynnelse, og er en av de få arabiske kristne som støtter Israel av hele sitt hjerte!

 

Saleem Shalash

Veldedighet

 - Gjennom utdeling av mat og utstyr for fattige ønsker vi å vise at vi gjør det for Herren som elsket dem og døde på et kors for dem. Vi har nå delt ut 200 kg ris og 200 suppeposer og 200 kg annen mat til fattige familier, forteller Shaleem. Både kristne, muslimske og jødiske fattige får utdelt mat fra forsamlingen.

I 2014 har Shaleem også pakket og delt ut 40 skoleransler til barn fra fattige familier. Inni sekkene ligger en Bibel samt ett lite skriv om hvordan de frelst. 

Noen av ranslene klare til utdeling

 

Saleem har også begynt å forberede juleprosjektene hvor de deler ut gaver til fattige familier, barn på sykehus og eldre på gamlehjem.

 

 

Spre ordet

I tillegg til å dele ut veldedighet på det praktiske plan, jobber Saleem og menigheten for å spre Ordet. Gjennom besøk i hjem og institusjoner prøver Saleem og menigheten å få flest muligst til å høre Ordet.

Ett av prosjektene er å produsere CD-er med innspilling av Bibelen på arabisk. Fra 1. Mosebok til Åpenbaringsboken er spilt inn og klar til distribusjon. CD-ene skal deles ut slik at Bibelen kan høres både i hjemmet og i bilen. Nå kan endelig blinde høre Bibelen og også personer som ikke kan lese høre Ordet

CD-ene skal deles ut gratis med påskriften "Hvor har du tenkt å være i evigheten?"

 


CD-er klare for distribusjon

Videre skal vi også i år trykke opp kalendere med bibelvers som vi skal dele ut.

 

 

Gaver

Ønsker du å gi en gave direkte til Saleem Shalash, bruk følgende kontonummer: 2801.30.45765. Husk å merke gaven med "Saleem". Pengene vil bli overført til Israel fra dette kontonummeret.

 

Deler av forsamlingen i Nasaret

 

 

Be for oss

- Mange ting skjer rundt oss og med oss fordi vi står for sannheten, som er Guds Ord. Vi trenger deres forbønn, og vi takker for økonomisk støtte som gir meg muligheten til å følge Guds plan ved å tjene Ham på full tid. Herren velsigne dere rikelig tilbake! Vi takker dere alle fra hele vårt hjerte! Vær så snill å huske å be for oss og for Israel og hele situasjonen her i Midt-Østen!

Gud velsigne dere alle!

Home of Jesus the king church

Saleem Shalash