Jerusalem Assembly - House of Redemption

Jerusalem Assembly - House of Redemption er en messiansk forsamling i Jerusalem med felleskap, evangelisering og disippeltrening. Forsamlingen er både for jøder og andre.

Om

Jerusalem Assembly - House of Redemption ble dannet i 1991. I dag har menigheten ca. 200 medlemmer, men på møtene kan der ofte være opp til 400 personer.
De leier menighetslokale i fabrikklokaler på Talpiyot, syd i Jerusalem.

Menigheten drives på frivillige gaver og har klart å skape trivelige møterom, kafeteria og kontorer.
I Israel vet vi at nøden er stor og derfor er menigheten med på å dele ut mat og klær til de som trenger det. De gjør et  sosialt utstrakt arbeid blant eldre, svake og trengende jøder.
Menigheten har også mange familier med barn og driver et flott barnearbeid. En stor del av forsamlingen er fattige immigranter som står på nærmest bar bakke.

Meno Kalisher er jøde som er født og oppvokst i Israel. Han er menighetens pastor og har skrevet mange bøker  som viser klart og tydelig at han har et klart syn på Israel og løftene til jødene.

 

Arvid, Liza, Marc og Ingun

 

Annet

Marc (f. 2000) og Liza (f.1997) er et russisk søskenpar som er svært talentfulle musikere. De er messianske jøder, født i Russland og flyttet til Israel som barn.

Marc og Liza

Marc har spilt fiolin med Israels Filharmoniske Orkester og andre israelske orkestre og er ett unikt talent på fiolin. Liza er en meget dyktig pianist.
Begge to går på konservatorium i Jerusalem. Dette koster ca. 45 000 NOK per pers per år. Foreldrene har søkt flere steder om økonomisk støtte, men det har vært vanskelig.

Støtte til de to talentene skjer gjennom den messianske menigheten Jerusalem Assembly House of Redemption, hvor Meno Kalisher er pastor. Å støtte disse to musikk-talentene er viktig da dette vil gi store ringvirkninger i hele Israel. Særlig når det kommer frem at støtten kommer udelt fra kristne venner i Norge.

Vi støtter også menigheten som driver utadrettet sosialt arbeid blant både jøder og arabere.

 

Takkebrev

Dear Ingun!

Our pastor Meno has just told us about a new donation from Norway for our children's musical education. (He has been very busy lately, so he couldn't tell us right away).
We humbly praise the Lord for His great love and mercy that He has shown us again. We are SO VERY THANKFUL  for your generous gift. We see God's love in you and pray that He will bless you richly beyond measure.

We would like you to know how we used the money you have sent to our children so far. We have paid in full for the Music school both for Mark and Liza, for the whole year in advance. The money you sent will cover all the expenses for the violin Masterclass with Professor Zachar Bron in Switzerland, where Mark will go in February 12 to 19. Thanks to your generous donation, Mark will be able to participate in the Wieniawski International competition for young violinists in Poland in September 2015.

Needless to say, this is such a great blessing for us, that will help our children to develop their God-given talents, so that they will be able to use them for His glory in the future.

Please give our deepest thanks to all the precious brothers and sisters who helped us, whose hearts are so open and loving.

We send our greetings to Arvid. My God bless him and strengthen him in his wonderful work for His glory.

Love in Jesus Christ,
the Karlinsky family