Takkebrev

Tusen hjertelig takk for all den overveldende støtte som så mange av dere viser ved å gi faste beløp eller enkeltgaver til arbeidet vi står i.

Det er en stor glede for oss å kunne formidle gaver videre til de vi vet setter stor pris på å bli hjulpet.

Vi ønsker på denne måten å formidle noen av de tilbakemeldingene vi har fått fra Pastor Meno Kalisher i Jerusalem og Pastor Saleem Shalsh i Nasaret og fam. Vladimir Karlinski.

 

Brev fra pastor Meno Kalisher i Jerusalem.

Februar 2017

Kjære Arvid Bentsen og venner i Norge

Igjen takk for deres trofaste gaver for å hjelpe til med utdanning for ungdommer samt hjelpe trengende her i Jerusalem. Det er alltid en velsignelse som vi ikke tar for gitt.

Ved guds nåde har vi opprettet husmenigheter for bønn og samfunn i flere nabolag i byen. Seks grupper startet med møter for to uker siden og fire startet opp sist uke. Hensikten med gruppene er å samle flere folk til ukentlige bønnemøter nær hvor de bor siden mange ikke kan dra langt for å gå på bønnemøter i forsamlingshuset.

Husmenighetene gir personlig oppfølging for hver enkelt og familiene i menigheten. Samtidig gir den mulighet for at flere kan tjene og hjelpe.

Vi takker også Gud for den gode responsen for evangeliserings-prosjektet på YouTube. Over 270.000 har sett de tre animasjonsvideoene vi laget som fokuserte på Messias. Etter dette har vi møtt mer motstand fra personer i de religiøse nabolagene som setter opp lapper med advarsler mot vårt materiale. Vi vet at motstand er ett tegn på at vi følger Gud og vi fortsetter derfor å be om frelse for disse som er blindet for sannheten.

Må Gud velsigne deg og løfte sitt åsyn på deg.

Meno Kalisher

Jerusalem Assembly House of Redemption

 

Juli 2015

Tusen takk for deres støtte til musikkutdannelse for Liza og Mark. Det er en velsignelse for dem og deres familie og til alle oss som er i menigheten, siden vi får anledning til å lytte til dem på våre gudstjenester under Shabbat. Hver så snill og formidle denne takken til alle venner i Norge som støtter oss

Må Gud Velsigne dere.

Meno Kalisher

 

Hilsener fra fam. Kalinski (foreldrene til Mark og Liza)

Juni 2015

Vi takker Gud for hans store nåde og vi forstår at vi ikke er verdig alt det han har gjort for oss. Vi takker Gud fra hjertets dyp for all den hjelp våre to barn får i sin musikalske utdannelse. Vi opplever at det er som «Manna» fra himmelen og svar på våre bønner.

Mark vil nå starte sin akademiske musikkutdannelse i Rostock i Tyskland i september, hvor han også får sin generelle utdannelse.

Det vil bli en stor utfordring for ham i et nytt land, nytt språk, ny kultur og alene uten sin familie.

Utgiftene er veldig høye i Tyskland og det vil koste ham ca. 8000 pr. mnd. Vi kunne ikke ha sendt ham dit uten den støtten vi får fra dere. Ære til Gud!

Liza er i en vanskeligere situasjon akkurat nå. Hun reiste til Tyskland og prøvde å komme inn på akademiet, men hun klarte ikke slutteksamen for å komme inn, selv om en av professorene likte henne og var villig til å gi henne undervisning.

Det var ikke mulig for henne å reise til Tyskland uten studentvisum.

Hun må derfor gå i det Israelske militæret for å tjene der, for som dere vet må også jentene avtjene to år som vernepliktige.

Om hun hadde takket ja og blitt igjen i Tyskland uten studentbevis, ville hun bryte Israelsk lov og eventuelt havnet i fengsel den dagen hun kom tilbake.

Som dere skjønner er der mange vanskeligheter. Men vi tror at Gud er trofast og han kjenner virkelig våre behov. Han er i stand til å beskytte våre barn og gi dem bare det beste.

Tusen hjertelig takk for din støtte til dem. Vi trenger også deres bønner.

Vladimir Karlinski

(Far til Mark og Liza)

Arvid, Meno og Ingunn

Februar 2015

Fra dypet av vårt hjertet takker vi dere for deres bidrag for å hjelpe fattige her i Jerusalem og for skolegang til søsknene Mark og Liza.

Det er en stor velsignelse for dem og for oss og vi tar ikke gavene for gitt.

Jevnlig holder vi en spesiell evangelisk aften i vår menighet. Unge voksne grupper inviterer ikke troende venner fra deres jobber, skoler og nabolag for å fortelle hvem vi er og de kan stille spørsmål.

Vi lager også god middag og etter måltidet har vi en bibeltime hvor vi forklarer dem at Yeshua er den lovede Messias, som er profetert gjennom jødiske profeter til det jødiske folk og til alle mennesker.

Alle gjestene vet vi er troende og vi blir respektert. Vi ber kontinuerlig for de som blir involvert og kommer.

Vi takker Gud for han arbeider i livene til våre medlemmer og de unge i menigheten.

To av de unge har nettopp avsluttet kurs i disippeltrening etter at de avsluttet sin militærtjeneste. Noen er nå i Uganda for noen uker for å betjene og oppmuntre menighetene der.

Må Gud Velsigne dere og la hans lys skinne over dere.

Meno Kalsiher

(Pastor i menigheten i Jerusalem)

 

Mai 2015

Tusen takk for din avgjørelse ved å være delaktig i arbeidet i vår menighet her i Israel.

Tusen takk for støtten! Det er virkelig en velsignelse.

Vi har nettopp avsluttet en evangelisk kampanje som bestod i å dele evangeliet på nettet til innbyggerne her i Jerusalem. Mer enn 30.000 har vært på nettsiden for å bli mer kjent med budskapet i Jesaja kap.53. (Golgataverket/Forsoningen).

Vi ber om at de som er her inne på denne nettsiden til slutt må få et nytt hjerte og komme til den erkjennelse at Yeshua (Jesus) er Messias.

Må Gud Velsigne dere og hans lys skinne over dere.

Meno Kalisher

 

 

  

Brev fra Saleem Shalash i Nasaret

Mars 2017

Varme hilsninger fra Nasaret; - hjembyen til vår Herre og frelser, Jesus Kristus.

Påsken nærmer seg og vi ønsker å feire oppstandelsen med dere.

I disse dager, som Bibelen kaller for onde dager, forsøker kirken å nå ut gjennom flere prosjekter.

I går ferdigstilte vi matpakker til fattige familier i Nasaret slik at vi kan nå både arabiske og jødiske familier. Hver pakke har en liten traktat om frelse samt ett spørsmål om hvor du vil tilbe evigheten.

Vi behøver å be om at disse pakkene når de rette familiene og blir brukt til ære for Jesus Kristus

 

 

Utdeling av matpakker i Nasaret

 

 

I tillegg ber menigheten om støtte for Bibelen på lydbok for eldre og blinde slik at de kan høre Guds Ord. Dette prosjektet er en stor utfordring for oss så vi ber om ett mirakel slik at prosjektet skal bli iverksatt.

Bibelen som lydbok koster 120 shekel for hver. 100 stk betyr 12 000 shekel. Vi tror Gud er trofast til å dekke våre behov.

Vi forbereder oss også til påsken hvor vi spesielt vil forsøke å nå og invitere folk til kirken for å dele feiringen av påsken. Vi vil også ha noen spesielle møter i påsken for å dele frelseshistorien og vi håper at mange vil delta.

Vi vet at vi kjemper to kriger; - en fra utsiden og en fra innsiden (de sekulære kristne), men vi trenger å stå for sannheten inntil Jesu komme.

Vi har også dekorert kirken for påsken slik at folk kan bruke mer tid under korset med bønn og anger. Vi vet at vi lever i endetiden og at Satan vil forsøke å ødelegge familiene. Vi har derfor bygget ett rådgivningskontor hvor vi kan møte dem, gi dem råd, snakke og be sammen.

Ut fra Matteus kapittel 24, forstår vi at vi må arbeid og stå i mot djevelens plan. Vi tror vi er Guds menighet og helvetes porter skal ikke og kan ikke seire over oss.

I disse dager trenger vi å våke og stå for sannheten mot hver vrang lærdom.

Takk for at du er del av dette og hvis du ikke er det, er du hjertelig velkommen til å bli del av det; - å bygge kongedømmet sammen som en familie; - hedninger og jøder til sammen, slik Romerne 11 forteller.

Gud velsigne deg i Jesu navn,

Pastor Saleem Shalash

Home of Jesus the King church Nazareth.

 

 

September 2015

Kjære partnere!

Vi har hatt et vidunderlig sommerstevne med omkring 100 personer. Stevnet var en stor velsignelse for oss alle. 

Vi fikk også gitt 40 poser for små barn samt pledd til gamle men og kvinner

Jeg har nå startet på doktorgradsutdanning og vil fullføre i løpet av de neste fire årene. Skolen ga meg første åre gratis og de neste tre årene vil koste rundt 13 000 $. Det er en stor utfordring for meg, men jeg stoler på Gud som alltid er trofast mot oss.

I juli, på vei til sommerstevnet besøkte vi Jordanelven hvor vi døpte seks medlemmer, takk til Gud!

På dåpsstedet var det en kvinne med en sønn som hører til vår familie. Sønnen hadde en hudsykdom som gjør at han ikke kan sove på grunn av dette. Kvinnen hørte en stemme fortelle henne at hun skulle vaske sønnens hender i elven og da hun gjorde dette oppdaget hun at hendene var helbredet. Nå sover han hele natten uten forstyrrelser og kvinnen tilber og takker Herren!

Vi trenger deres bønner slik at vi kan nå flere personer i Israel slik at de kan få Jesus som sin frelser. 

Vi takker dere for deres kjærlighet for oss. Må Herren velsigne dere mer og mer slik at dere samler skatter i himmelen og ikke på jorden. 

Pastor Saleem Shalash

 

 

Saleem på besøk i Mandal

 

Juli 2015

Kjære partnere!

Vi har nettopp avsluttet vår sommerkonferanse og det var en stor velsignelse.

Mye glede, bønn og bibelundervisning.

På konferansen var vi 92 medlemmer og allerede den første dagen døpte vi 6 medlemmer i Jordanelven.

Noe som i realiteten betyr at menigheten vokser.

 

 

Forsamlingen i Nasaret

 

 

Dåp i Jordan-elven